Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2014

Sáng ngày 12/6/2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2014. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Duy Luân – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Hướng Phúc Cư – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Lê Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giao Huyện ủy – Kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Lê Xuân Bắc – Chính trị viên Ban CHQS huyện và 70 học viên là cán bộ, CNVC thuộc các phòng, ban, đơn vị và 17 xã, thị trấn trấn trên địa bàn huyện.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 12/6 đến ngày 11/7/2014, đây là lớp học đầu tiên áp dụng chương trình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 18 bài và một số chuyên đề với thời lượng khoảng 295 tiết học, nội dung chương trình tập trung vào những nội dung cơ bản gồm: Triết học Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng, nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh, mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, xã hội loại người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người, kinh tế hóa, chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó, hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ, nhiệm vụ xây dựng con người phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản việt nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945 – 1975), Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2011). Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Duy Luân – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh với các học viên được các cơ sở đảng cử đi học là điều kiện thuận lợi để các đồng chí tiếp cận với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và có niềm tin vững chắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học này, các học viên sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về phương pháp luận khoa học phục vụ yêu cầu trong thực tiễn công tác và cuộc sống.