Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

Ngày 22/4/2014 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng “Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014” cho 70 học viên là đối tượng kết nạp Đảng đến từ các tổ chức, cơ sở Đảng trên địa bàn.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đại diện các Ban xây dựng Đảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày 22-26/4/2014 các học viên sẽ được trang bị những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành Đảng Viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, phấn đấu rèn luyện tốt trong học tập và công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao từ đó xây dựng cho mình hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng CSVN, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ Quốc.

Phát biểu với lớp học trong lễ khai giảng, đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng có nguyện vọng vào Đảng. Đồng thời mong muốn các học viên cần sắp xếp thời gian để tham dự lớp học đầy đủ, nỗ lực học tập, tiếp thu tốt, không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất.