Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2017

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ nhất năm 2017) cho 52 học viên là tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2017 của các chi, đảng bộ trực thuộc. Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Trong thời gian từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017 các học viên tham gia lớp học sẽ được truyền đạt các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát biểu trong lễ khai giảng, đồng chí Trung tá Ma Xuân Hòa, Chính trị viên – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam cho quần chúng có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của thanh niên sinh hoạt trong môi trường quân đội phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đề nghị các thanh niên tham gia lớp học lần này, cần sắp xếp thời gian, công việc tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành tốt nội quy của lớp học đề ra, cố gắng tiếp thu tối đa những kiến thức, nỗ lực trong học tập và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành đảng viên. Trong thời gian diễn ra lớp học, Ban tổ chức lớp học cần thực hiện tốt làm tốt công tác tổ chức lớp học, đảm bảo thời gian, chương trình, nội dung của khóa học; các giảng viên trong quá trình lên lớp, giảng dạy cần truyền đạt các kiến thức cơ bản, khái quát, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức được học. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tạo mọi điều kiện để các học viên tham dự lớp học đạt kết quả cao trong học tập.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, khái quát nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.