Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018

Sáng 22/10/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp học có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 58 đồng chí thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 7 ngày, từ 22 đến 29 tháng 10, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng…

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các đồng chí giảng viên tích cực giảng dạy, truyền đạt kiến thức lý thuyết kết hợp với thực tiễn, nội dung bài giảng có trọng tâm, trọng điểm, cập nhật thông tin thường xuyên để học viên dễ tiếp thu, đóng góp vào thành công chung của lớp bồi dưỡng./.