Khai giang lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Sáng 25/8/2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2014. Dự lớp khai giảng có đồng chí Hà Văn Tiến – Ủy viên BTV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Hồng Sơn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014 có 49 học viên là những đoàn viên ưu tú được tuyển chọn từ 65 đoàn viên sẽ tham gia lên đường nhập ngũ vào tháng 9/2014. Trong thời gian 5 ngày từ 25 – 29 /8/2014, các đoàn viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu, tìm hiểu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  Trên cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mỗi học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, phấn đấu rèn luyện tốt trong quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao, từ đó xây dựng cho mình hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ  Tổ Quốc.