Kết thúc giải vô địch môn đẩy gậy, kéo co năm 2023