KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐỘI VĂN NGHỆ XÃ TÂN TIẾN

0

Từ ngày 09 – 15/11/2018, Trung tâm văn hóa tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Tiến triển khai xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động.

Sau 07 ngày triển khai xây dựng chương trình Đội văn nghệ đã thực hiện các nội dung của Trung tâm văn hóa tỉnh hướng dẫn như: chức năng nhiệm vụ của đội văn nghệ tuyên truyền; một số hình thức tuyên truyền cổ động trực quan; công tác biên tập và xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn tuyên truyền của Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở. Tại đêm biểu diễn 15/11, Đoàn công tác của Trung tâm văn hóa tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Phòng văn hóa &TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đánh giá cao chương trình Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động của xã Tân Tiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức tuyền truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền xã, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc xã nhà./.