Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương Tuyên truyền kỳ họp