Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vậtnuôi vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0

Xem nội dung chi tiết tại đây