KẾT QUẢ ĐỢT CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG THU HỒI VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện. Công an huyện Bạch Thông đã tổ chức vận động nhân dân giao nộp nhiều súng săn, vật liệu nổ.

 Nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ được Công an huyện thu hồi

Đợt cao điểm được thực hiện Chỉ thị 20 của Tỉnh ủy Bắc Kạn từ ngày 01/8 đến 30/9/ 2019, với phương châm tuyên truyền vận động là chính, Công an huyện đã phối hợp vơi các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền tại các thôn bản  tổ phố được 153 buổi với trên 6.000 lượt người tham gia, phát  trên 7000 phiếu tố giác, thu 355 tin có giá trị, qua đó người dân tố giác 240 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an huyện đã vận động nhân dân giao nộp và thu 119 khẩu súng các loại (chủ yếu là súng tự chế), 45 bộ xung kích điện đánh bắt cá, 70 kíp mìn, 3 hộp pháo, 13 quả nổ, hạt nổ (súng săn) 248 chiếc, bẫy động vật 08 chiếc, vỏ đạn súng săn 25 chiếc./.