KẾT QUẢ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở BẠCH THÔNG

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo đảm bình giới trong lĩnh vực chính trị và lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong những năm qua hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

 Đại hội đại biểu Hội phụ nữ  huyện Bạch Thông lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với mục tiêu“Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”, hằng năm, Hội phụ nữ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới vai trò, vị trí, những đóng góp của phụ nữ trong xã hội, nhằm đạt được mục tiêu nâng tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị để tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bà Ngôn Thị Chanh – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện cho biết: “ Hội chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Thường xuyên giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp. Tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn, tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ; tham mưu đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp. Quan tâm đến giới thiệu nguồn cán bộ nữ trong công tác quy hoạch hàng năm. Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải tại cở sở cho cán bộ từ cấp Chi Hội trưởng…”.

Với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập; có trên 30% người lao động sau học nghề đã tìm được việc làm mới hoặc đã thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác sau học nghề đã góp phần giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm. Chiến lược quy định tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 80% vào năm 2015, từ năm 2016 đến nay đạt tỷ lệ 100%.

Thường trực Huyện ủy thăm mô hình trồng nấm của HTX Hợp Giang, xã Lục Bình

Với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Hàng năm, Hội tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên, phối hợp các ngành liên quan để mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nữ; kết quả Hội đã tổ chức được 195 lớp tập huấn và dạy nghề như: lớp dạy nghề nấu ăn, đan lát, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà, cá, trồng rau, nuôi giun quế, kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật gieo mạ, quy trình chăm sóc lúa…Công tác giúp phụ nghèo được Hội luôn quan tâm. Chị Nông Thị Chuyên – Chủ tịch Hội Liên hiệp phu nữ xã Cẩm Giàng cho biết: “Ngay sau có kết quả rà soát hộ nghèo, hội đã chủ động năm số lượng hộ hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ở từng chi hội.  Hội đã xây dựng kế hoạch giúp hộ hội viên nghèo, phân công cán bộ Hội phụ trách giúp nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau như: giúp về ngày công, cây con giống, cho vay vốn, chuyển giao kỹ thuật….”.

 Ngoài ra, tổ chức Hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2011 Hội quản lý các nguồn vốn như: Ngân hàng CSXH, quỹ SuFa, Vốn Dự án Childfund, Vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo Trung ương Hội  với tổng số vốn là: 59 tỷ đồng, đến nay Hội tín chấp, quản lý các nguồn vốn vay trên 120 tỷ đồng cho trên 4.100 lượt hộ vay. Từ các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhiều chị em đã có thu nhập từ 70 triệu đến 250 triệu đồng/năm từ trồng rau màu, chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng, cây ăn quả. Từ năm 2011 đến nay, Hội thực hiện đã giúp được gần 800 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có trên 200 hộ do hội viên đứng chủ…/.

Thanh Tuyền