Kế hoạch trồng 600ha ngô xuân

0

Theo kế hoạch năm 2017, trên địa bàn huyện trồng 600ha ngô xuân, đến thời điểm này đã trồng được trên 500ha, đạt trên 85% kế hoạch, chủ yếu được trồng trên đất soi bãi, đất đồi và đất ruộng bị hạn không có khả năng cấy lúa.

Đến nay, nhiều diện tích trồng sớm cây ngô đã cho 4 đến 5 lá, bà con đang tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân để giúp cây sinh trưởng tốt. Đối với ngô soi bãi, ngô ruộng đã cơ bản trồng xong, hiện chỉ còn ngô đồi là bà con đang tiếp tục trồng và kết thúc vụ vào tháng 4. Trong thời vụ này được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo bà con nông dân sử dụng cơ cấu giống là các giống ngô lai cho năng suất cao như CP999, CP888, Bioseed 9698, NK 4300, AG 59…

Đối với cây ngô xuân được trồng chủ yếu ở xã vùng cao như Vũ Muộn, Cao Sơn, Sỹ Bình, Đôn Phong, đây là các xã không thuận lợi về nguồn nước tưới tiêu nên địa phương chỉ đạo, định hướng cho người dân lựa chọn các cây trồng phù hợp nhằm tạo nguồn lương thực cũng như tăng thêm thu nhập cho người dân./.