Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”

Xem nội dung chi tiết tại đây