KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số: 147/KH-BCĐ ngày 25/3/2020 của Ban chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động); Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: