Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây