KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CÁC CÂU LẠC BỘ NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN BẠCH THÔNG LẤN THỨ I NĂM 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây