KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2020, với những nội dung như sau: 108(01.07.2020_09h49p12)_signed