Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy – Kéo co tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây