KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2020)

Thực hiện Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thanh niên chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), cụ thể như sau: 106(30.06.2020_15h33p48)_signed