KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2020) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG

Thực hiệnKế hoạch số 355/KH-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhằm tổ chức các hoạt động tri ân các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịpkỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ  (27/7/1947-27/7/2020), Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ trên địa bàn huyện Bạch Thông, cụ thể như sau: KH kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2020(03.07.2020_15h34p29)_signed