Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây