Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây