Kế hoạch thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn theo Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây