Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây