Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây