Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây