Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ Hội Xuân năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây