Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây