Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật Về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây