KẾ HOẠCH PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIEM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (LẦN 3)

Căn cứ Kế hoạch số14/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona nCoV huyện Bạch Thôngxây dựng kế hoạch phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona(Covid-19) cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: