Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây