Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây