Kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây