Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây