Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây