Kế hoạch cuộc thi Video, clip thiếu niên nhi đồng giới thiệu quảng bá du lịch huyện Bạch Thông, năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây