Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây