Huyện ủy Bạch Thông triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018

Ngày 23/8/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến nay, huyện Bạch Thông hoàn thành công tác trồng rừng đạt 145% KH, thu ngân sách được trên 6 tỷ đồng, đạt 42% KH. Lúa, cây trồng vụ mùa phát triển tốt.  Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thực hiện tốt các chế độ chính sách. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…. Trong tháng 9 Huyện ủy Bạch Thông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn tăng cường phối hợp đẩy mạnh thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất… Tăng cường  quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học mới. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…./.