Huyện ủy Bạch Thông triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018

               Ngày 23/5/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018. Đồng chí Đồng Văn Lưu Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 
 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

              Đến nay, toàn huyện đăng ký thiết kế trồng rừng được 551 ha, đạt 148% KH, thu ngân sách đạt 22% KH; lúa, cây trồng vụ xuân phát triển tốt, tích cực triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ sản xuất; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; thực hiện tốt các chế độ chính sách; quan tâm chỉ đạo tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định….Tại hội nghị lãnh đạo các xã, thị trấn, các phòng ban ngành, đoàn thể huyện đã phát biểu thảo luận những tồn tại, vướng mắc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn cần phối hợp đẩy mạnh thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác trồng rừng năm 2017. Chủ động triển khai phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường  quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo. Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp hè. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm việc khai thác chặt phá rừng. Tăng cường thăm nắm, ngăn chặn kịp thời việc truyền đạo trái phép trên địa bàn…./