HUYỆN ỦY BẠCH THÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN – TUYÊN GIÁO NĂM 2020

Chiều 06/01/2020, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác Dân vận và công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Dân vận và công tác Tuyên giáo năm 2019

Năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu giúp Huyện ủy ban hành 51 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban chỉ đạo “Dân vận khéo” huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. 

 Kết quả, toàn huyện đã xây dựng được  mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 41 mô hình cấp huyện. Bên cạnh đó, Ban dân vận huyện ủy còn làm tốt công tác tham mưu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân của các đơn vị thực hiện đề án sáp nhập mở rộng đơn vị hành chính . Triển khai hiệu quả “ Năm dân vận chính quyền” 2019  tới các xã, thị trấn. Ngoài ra, công tác dân vận của chính quyền và LLVT huyện cũng đạt được kết quả tích cực, rõ nét, góp phần hiệu quả vào vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính và xây dựng NTM.

 Năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.​

Đối với  công tác Tuyên giáo năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bạch Thông đã tham mưu xây dựng 65 văn bản liên quan đến công tác tuyên giáo; tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng Bản tin nội bộ hàng tháng của huyện. Ban Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Phối hợp mở 17 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho các đối tượng trên 1.600 học viên. Triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề  năm 2019. Kết quả, 100% các chi, Đảng bộ, các hội đoàn thể đăng ký việc làm cụ thể của đơn vị mình, có 98% Đảng viên đăng ký ít nhất một việc làm theo Bác. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên đi vào nề nếp, hiệu quả. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền định hướng và xử lý những đề xuất kiến nghị, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

 Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; đẩy mạnh “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.