HUYỆN BẠCH THÔNG KẾT NẠP 93 ĐẢNG VIÊN MỚI

Năm 2021 huyện Bạch Thông kết nạp mới 93 đảng viên, đạt trên 103 % kế hoạch. Công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 75 đồng chí. Chuyển sinh hoạt Đảng cho 185 lượt đảng viên đi – đến.

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng

Trong  02 năm gần đây việc kết nạp đảng viên mới trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn,  kết nạp đảng viên mới đều không đạt chỉ tiêu, do khó khăn trong việc tạo nguồn kết nạp. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn ngay từ đầu năm quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng để xem xét kết nạp, quan tâm phát triển Đảng tại những thôn, bản có ít đảng viên…

Sau khi được kết nạp, các đồng chí đảng viên mới luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị…./.

Thanh Tuyền