Huyện Bạch Thông họp đánh giá công tác Quý I năm 2018

Ngày 06/4/2018, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; một số thành viên UBND và Chủ tịch 17 xã, thị trấn. Đồng chí Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND huyện đã nghe Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, theo đó: UBND các xã đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ; Quản lý, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, lễ hội mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; chế độ, chính sách được quan tâm giải quyết kịp thời; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt, hiệu quả…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ làm đất, gieo, cấy còn chậm; còn xảy ra tình trạng trâu, bò chết do đói, rét; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số ít người dân chưa cao; việc lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra; việc quản lý các hoạt động, trò chơi trong các lễ hội còn buông lỏng; tiến độ kê khai đăng ký gắn với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; chưa chủ động rà soát và đưa ra giải pháp phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo năm 2018. Lãnh đạo UBND xã chưa kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, một số việc làm chưa hết thẩm quyền theo quy định, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc đôi lúc chưa nghiêm; chế độ độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời,…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nông Quốc Dũng- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh, năm 2018 được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã; vì vậy yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đề ra các biện pháp cụ thể để phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu giao; có biện pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản (đất, đá san lấp), trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự,…để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo: UBND các xã chủ động rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, qua đó xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình, xác định những tiêu chí dễ (như tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm…) để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện; bám sát quy hoạch để đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đạt chuẩn. Phân công cụ thể cán bộ, công chức theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo trong việc phát triển kinh tế và các chỉ tiêu liên quan khác, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đề ra. Đối với các kiến nghị, đề xuất hầu hết đã được các ngành chức năng của huyện trả lời, giải quyết, tháo gỡ ngay tại buổi làm việc./.