Huyện Bạch Thông có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 100 ha

Hiện nay, tại huyện Bạch Thông tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là trên 100 ha với gần 2.000 hộ tham gia.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông cho biết: Đa số bà con nông dân đều nuôi trồng thuỷ sản trên những diện tích ao hiện có, chủ yếu là chăn thả các loại cá. Trong tổng số gần 2.000 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện có hơn 150 hộ sản xuất giống cá, chủ yếu các loại giống theo mùa vụ. Với trên 100 ha mặt nước, mỗi năm huyện cho thu hoạch sản lượng thủy sản là gần 600 tấn, đây là một nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con. Hiện nay, các cán bộ nông nghiệp huyện đang tiếp tục theo dõi công tác cải tạo ao nuôi, đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn, tập trung tuyên truyền lịch thời vụ đến các hộ nuôi, đảm bảo thả nuôi theo lịch thời vụ để hạn chế dịch bệnh xảy ra.