HUYỆN BẠCH THÔNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM OCOP

Vừa qua, huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP tham gia dự thi các sản phẩm tại tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có ông Đinh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo phòng Nông nghiệp các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Ngân Sơn

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh, UBND huyện Bạch Thông đã thành lập hội đồng tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm”. Qua đánh giá, chấm điểm, Hội đồng đã lựa chọn được 04 sản tiêu biểu của huyện đạt tiêu chuẩn tham gia thi OCOP cấp tỉnh, gồm: sản phẩm chuối sấy khô của HTX Thiên An; sản phẩm tinh dầu sả chanh của HTX Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc; sản phẩm Nấm Sò  HTX Hợp Giang, xã Lục Bình; sản phẩm măng sấy khô của HTX Đại Hà, xã Quang Thuận.