Hưởng ứng tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng

0

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 5.400 con trâu bò, hơn 38.600 nghìn con lợn và hơn 150 nghìn con gia cầm. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, huyện Bạch Thông đã phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2014” trên địa bàn huyện từ ngày 05/9 đến ngày 05/10/2014.

Cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn thể nhận dân thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng”. Trạm thú y huyện hướng dẫn quy trình kỹ thuật phun tiêu độc, khử trùng cho các thú y viên để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người và đàn vật nuôi.. “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các hộ chăn nuôi. Với sự vào cuộc tích cực của đông đảo người dân các xã, thị trấn và cả hệ thống chính trị. Tin tưởng rằng qua đợt phát động sẽ thu được kết quả cao trong “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng” góp phần cho môi trường chăn nuôi năm 2014 đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.