Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch số 452/KH-CAT-PX03 ngày 16/12/2022 của Công an tỉnh