Hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL ngày 07/11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Du lịch