HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2020

Thực hiện văn bản số số 1303/LĐTBXH-VP ngày 06/7/2020 của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020.
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm VH-TT&TT huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi đến đông đảo quần chúng nhân dân, nòng cốt là đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí để gửi tác phẩm tham gia dự thi.
Thông tin chi tiết về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử Quốc gia về giảm nghèo bền vững tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn 1083(16.07.2020_08h33p56)_signed