Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền Việt Nam – Lào