Hướng dẫn tuyên truyền “Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” gắn với Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của tỉnh Bắc Kạn.

Xem nội dung chi tiết tại đây

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ TUẦN LẼ DU LỊCH BA BỂ